Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pytania wspólne dla wszystkich programów

Pytanie: Podczas pobierania aktualizacji wystąpił wyjątek: List index out of bounds (0)

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAMY
Odpowiedź: W przypadku tego błędu należy ponownie zaktualizować program w następujący sposób:

1) Wyłączyć program,
2) Otworzyć folder z zainstalowanym programem - domyślnie znajduje się on na dysku C komputera (w tym celu można kliknąć prawym przyciskiem myszy na skrócie do programu znajdującym się na Pulpicie i z podręcznego menu wybrać opcję "Otwórz lokalizację pliku").
3) Uruchomić plik PobierzAktualizacje.exe znajdujący się w folderze programu (klikając na nim dwukrotnie myszką).