Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pytania wspólne dla wszystkich programów

Pytanie: Z programu korzysta kilku pracowników. Czy można utworzyć dla każdego z nich oddzielne konto i hasło?

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Tak. W każdym z programów Pakietu Przedsiębiorcy istnieje możliwość dodania kilku użytkowników, ustawienia dla każdego z nich oddzielnego hasła dostępu do programu, a także nadania różnych praw dostępu.

W celu dodania nowego użytkownika należy wejść do Konfiguracji programu, wybrać zakładkę Użytkownicy i kliknąć przycisk Dodaj. W wyświetlonym okienku należy wpisać nazwę (login) użytkownika, imię i nazwisko oraz hasło, a także nadać mu prawa:

Z programu korzysta kilku pracowników. Czy można utworzyć dla każdego z nich oddzielne konto i hasło?


Uwaga! W zawiązku z wejściem w życie ustawy o RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) we wszystkich programach Pakietu Przedsiębiorcy wprowadzono wymaganie co do haseł użytkowników, aby składało się z co najmniej ośmiu znaków, zawierało co najmniej po jednej małej i wielkiej literze oraz cyfrę i znak specjalny.