Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pytania wspólne dla wszystkich programów

Pytanie: Czy w programie można ustawić hasło dostępu?

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAMY
Odpowiedź: W każdym z programów Pakietu Przedsiębiorcy istnieje możliwość ustawienia hasła dostępu do programu, jak również dodania kilku użytkowników i ustawienia dla każdego z nich oddzielnego hasła, a także nadania różnych praw dostępu.

W celu utworzenia hasła do programu należy wejść do Konfiguracji programu, wybrać zakładkę Użytkownicy, zaznaczyć istniejącego użytkownika (domyślnie wpisany jest Administrator), kliknąć przycisk Zmień i w wyświetlonym okienku wpisać, a następnie potwierdzić hasło.

Uwaga! W zawiązku z wejściem w życie ustawy o RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) we wszystkich programach Pakietu Przedsiębiorcy wprowadzono wymaganie co do haseł użytkowników, aby składało się z co najmniej ośmiu znaków, zawierało co najmniej po jednej małej i wielkiej literze oraz cyfrę i znak specjalny.


Aby dodać nowego użytkownika należy wybrać przycisk Dodaj, wpisać nazwę (login) użytkownika oraz hasło oraz nadać mu prawa:

Czy w programie można ustawić hasło dostępu?


Dodatkowo można włączyć Rejestr operacji użytkowników, co spowoduje, że w programie będą zapisywane operacje wykonywane przez każdego z użytkowników. W tym celu należy zaznaczyć opcję "Rejestruj operacje użytkowników" w Konfiguracji programu w zakładce "Użytkownicy".

Czy w programie można ustawić hasło dostępu?


Dostęp do rejestru operacji jest możliwy po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranym użytkowniku.