Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pytania wspólne dla wszystkich programów

Pytanie: Gdy próbuję drukować dokument, pojawia się komunikat "There is no default printer currently selected"

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAMY
Odpowiedź: Taki komunikat oznacza, że w systemie Windows nie została wybrana drukarka domyślna i należy wskazać taką drukarkę.

W Windows 7 należy zrobić to w Panelu sterowania zgodnie z poniższymi krokami:

Panel sterowania (widok Kategorii) -> Sprzęt i dźwięk -> Wyświetl urządzenia i drukarki.
lub
Panel sterowania (ikony) -> Urządzenia i drukarki

Aby wskazać drukarkę jako domyślną, należy kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy i wybrać przycisk "Ustaw jako drukarkę domyślną". Domyślna drukarka oznaczona jest na liście zielonym znacznikiem.


W systemie Windows 10 należy postąpić zgodnie z instrukcją producenta.