Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pytania wspólne dla wszystkich programów

Pytanie: Wybranie opcji aktualizacji programu powoduje, że proces aktualizacji zatrzymuje się w połowie lub pomimo monitu o powodzeniu aktualizacji program dalej zgłasza starą wersję.

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAMY
Odpowiedź: Przyczyną problemu może być blokowanie przez system Windows możliwości zapisu plików w folderze, w którym zainstalowana jest aplikacja. Wówczas w trakcie aktualizacji pobierane są nowe wersje plików z Internetu, ale następuje odmowa ich zapisu. W takim przypadku można dokonać aktualizacji "ręcznie" wykonując poniższe kroki:

1) Otworzyć folder z zainstalowanym programem - w tym celu można kliknąć prawym przyciskiem myszy na skrócie do programu znajdującym się na Pulpicie i wybrać opcję "Otwórz lokalizację pliku".
2) W folderze programu odszukać plik o nazwie PobierzAktualizacje i uruchomić go dwukrotnym kliknięciem myszką.

Program powinien pobrać aktualizacje i uruchomić się ponownie.


W rzadkich sytuacjach (np. gdy zainstalowana jest bardzo stara wersja programu) zaktualizowanie programu opisanym wyżej sposobem może się nie powieść. Wówczas konieczna będzie ponowna instalacja programu.

Uwaga! Przed dokonaniem reinstalacji programu zalecane jest sporządzenie kopii danych (Dane - Eksport bazy danych do pliku...). W przypadku aplikacji Mała Księgowość należy dokonać eksportu bazy danych osobno dla każdej rozliczanej w programie firmy.

Instalator programu należy pobrać ze strony www.pakietprzedsiebiorcy.pl/download. Podczas instalacji najnowszej wersji należy podać ten sam folder docelowy, w którym program został pierwotnie zainstalowany. Należy też uważnie czytać pojawiające się komunikaty i potwierdzić zachowanie istniejących na komputerze danych.