Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pytania wspólne dla wszystkich programów

Pytanie: W jaki sposób zaktualizować program?

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAMY
Odpowiedź: W celu pobrania aktualizacji należy w swoim programie w górnym menu wybrać opcję Pomoc, a następnie kliknąć pozycję Aktualizacja programu

W jaki sposób zaktualizować program?

Uwaga! Zaktualizowanie programu jest możliwe w ciągu roku od zakupu programu, a w późniejszym czasie tylko po wykupieniu aktualizacji.


Jeśli program pobrał aktualizację, a mimo to nie zaktualizował się do najnowszej wersji, przyczyną może być:

1) Zainstalowanie programu w innym miejscu niż domyślne (czyli bezpośrednio na dysku C komputera).
W takiej sytuacji należy zainstalować program ponownie w lokalizacji, którą wskazuje instalator.

2) Aktualizowanie programu z bardzo starej wersji (z 2019 r. lub starszej).
W tym przypadku należy wejść na dysk C komputera, odnaleźć i otworzyć folder instalacyjny programu. Alternatywnie można kliknąć prawym przyciskiem myszy na skrócie do programu znajdującym się na Pulpicie i z menu wybrać opcję Otwórz lokalizację pliku. W folderze programu należy odszukać plik o nazwie PobierzAktualizacje (lub Aktualizuj) i uruchomić go klikając na tym pliku dwukrotnie myszką. Po pobraniu aktualizacji należy ponownie uruchomić program.

Wersję swojego programu można sprawdzić wybierając w górnym menu opcję Pomoc - O programie.