Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pytania wspólne dla wszystkich programów

Pytanie: W jaki sposób prawidłowo przeprowadzić reinstalację programu na tym samym komputerze?

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Aby prawidłowo przeprowadzić reinstalację programu zachowując dotychczas wprowadzone dane należy:

- Wykonać eksport bazy danych (Dane - Eksport bazy danych do pliku...) i zapisać powstały plik w wiadomym miejscu na dysku lub zewnętrznym nośniku danych. Należy się upewnić, że w wyznaczonym miejscu plik z danymi rzeczywiście został utworzony i że nie ma on zerowej długości.

- Dla większego bezpieczeństwa należy wykonać również kopię folderu instalacyjnego programu. Folder instalacyjny może znajdować się bezpośrednio na dysku twardym komputera (Komputer -> Dysk twardy C: -> [nazwa programu]) lub w folderze "Program Files" (Komputer -> Dysk twardy C: -> Program Files -> [nazwa programu]).

- Odinstalować całkowicie z systemu program poprzez Panel Sterowania systemu Windows. Należy w tym celu wejść menu Windows START - Panel Sterowania - Odinstaluj program (Dodaj lub usuń programy) - [nazwa programu].

- Zainstalować najnowszą wersję programu pobierając ją ze strony www.pakietprzedsiebiorcy.pl/download.

- Po ponownym zainstalowaniu programu należy go zaktualizować do najnowszej wersji. W tym celu należy wybrać opcję Pomoc - Aktualizacja programu...

- Po ponownym uruchomieniu programu należy dokonać importu, wyeksportowanego wcześniej pliku (Dane - Import bazy danych z pliku...).

Uwaga! Wykonanie reinstalacji w ten sposób możliwe jest tylko dla użytkowników posiadających ważne aktualizacje. Czyli dla użytkowników dla których nie upłynął jeszcze rok od zakupu licencji lub którzy po roku wykupili aktualizacje. W przypadku nie posiadania ważnych aktualizacji po reinstalacji programu może on się nie uruchomić ze względu na brak prawa do korzystania z danej wersji. W takiej sytuacji należy skorzystać ze starszych wersji programu lub wykupić aktualizacje.