Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn

Pytanie: Jak wystawić fakturę odwrotne obciążenie?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W oknie "Rejestr faktur" należy kliknąć przycisk "Dodaj", a następnie (jeśli faktury o.o. nie ma na wyświetlonej liście podręcznej dokumentów) wybrać przycisk "Więcej dokumentów" (znajdujący się w prawym dolnym rogu okienka). Wyświetli się lista dokumentów, na której należy wybrać Fakturę odwrotne obciążenie.

Uwaga!
W programie istnieją dwa różne wzory faktury o.o. do wyboru:
- faktura o.o. bez kolumny ze stawkami VAT (ustawiona domyślnie)
- faktura o.o. z kolumną ze stawkami oraz zestawieniem VAT (aby przełączyć się na ten formularz, należy wejść do zakładki "Konfiguracja programu", wybrać pozycję "Dokumenty" i zaznaczyć okienko "Stosuj faktury odwrotne obciążenie z widocznymi stawkami i zestawieniem VAT").