Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn

Pytanie: Czy do kartoteki towaru można dodać dodatkowe pole (np. data ważności)?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź:
Tak. W programie jest możliwość zdefiniowania własnych pól dodatkowych dla towarów i usług. W tym celu należy wybrać zakładkę Słowniki - Pola dodatkowe dla towarów i usług i kliknąć przycisk Dodaj. W okienku dodawania nowego wpisu należy określić:
- nazwę pola (np. "Data ważności")
- typ danych (w tym przypadku "Data")
- określić czy pole ma być wymagane (obowiązkowo wypełniane) oraz dostępne (aktywne):

Czy do kartoteki towaru można dodać dodatkowe pole (np. data ważności)?

Po dodaniu pola będzie ono dostępne w kartotece każdego towaru w zakładce Pola dodatkowe. Dodatkowo w oknie Towary i usługi pojawi się kolumna o tej samej nazwie.