Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn

Pytanie: Czy program drukuje kody GTU na fakturach?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów (dostępną na stronie www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja) nie ma obowiązku umieszczania na fakturze oznaczenia GTU_01-13. Obowiązek ten dotyczy tylko raportów JPK_V7M oraz JPK_V7K.
Jednak podanie numeru GTU na fakturze nie jest błędem i może ułatwić pracę księgowym, jeśli faktury są przekazywane w formie papierowej, dlatego w programie Sprzedaż i magazyn jest taka możliwość. Aby oznaczenie zostało wydrukowane na dokumencie, muszą być spełnione jednocześnie dwa warunki:

1. W oknie Konfiguracja programu - Ustawienia druku dokumentów należy zaznaczyć opcję "Umieszczaj na wydrukach oznaczenia stosowane na potrzeby JPK_V7M i JPK_V7K".
2. Na fakturze musi być dodany towar (lub usługa) wcześniej zdefiniowany w oknie Towary i usługi z przypisanym tam kodem GTU.
W celu przypisania towarom i usługom kodu klasyfikacji GTU lub procedur należy otworzyć okno Towary i usługi, a następnie otworzyć kartotekę dowolnego towaru/usługi (przyciskiem Zmień) lub dodać nową kartotekę za pomocą przycisku Dodaj. W okienku dodawania/edycji towaru należy kliknąć zakładkę Oznaczenia znajdującą się po prawej stronie okienka i tu wskazać właściwy numer GTU lub procedurę z rozwijanej listy wyboru:

Czy program drukuje kody GTU na fakturach?


Czy program drukuje kody GTU na fakturach?