Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn

Pytanie: Jak wydrukować notę odsetkową?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W programie Sprzedaż i Magazyn jest możliwość wystawienia trzech rodzajów noty odsetkowej do faktur, dla których minął termin płatności:
- noty z odsetkami ustawowymi - w przypadku wyboru tej opcji program automatycznie tworzy dokument z odsetkami obliczonymi w ustawowej wysokości 5,6%,
- noty z odsetkami w transakcjach handlowych,
- noty z odsetkami umownymi - po wyborze tej opcji Użytkownik wpisuje stawkę procentową, na podstawie której program wylicza należne odsetki.

Aby wydrukować dla danej faktury notę odsetkową należy zaznaczyć tę fakturę w oknie Rejestr faktur, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wskazać opcję Inne wydruki - Drukuj notę odsetkową, a następnie wybrać rodzaj noty.

Alternatywnie można zaznaczyć fakturę w oknie Rejestr faktur, wybrać zakładkę Dane, następnie opcję Inne wydruki - Drukuj notę odsetkową i wskazać rodzaj noty:

Jak wydrukować notę odsetkową?


Możliwe jest zaznaczenie kilku faktur dla tego samego kontrahenta i wystawienie dla wszystkich zaznaczonych faktur jednej noty odsetkowej z odsetkami obliczonymi automatycznie na aktualny dzień. Aby zaznaczyć kilka faktur, należy przycisnąć klawisz Ctrl na klawiaturze i klikać lewym przyciskiem myszy na poszczególnych fakturach.