Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn

Pytanie: Jak dodać na fakturze adnotację "Mechanizm podzielonej płatności"?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W celu dodania na fakturze adnotacji "Mechanizm podzielonej płatności" należy w oknie edycji tej faktury włączyć zakładkę Split pay. i zaznaczyć "ptaszkiem" opcję Stosuj mech. podzielonej płatności:

Jak dodać na fakturze adnotację Mechanizm podzielonej płatności?

Opcjonalnie można wskazać na rozwijanej liście numer subkonta VAT, który zostanie wydrukowany na fakturze. Jeśli lista jest pusta, należy wpisać subkonto VAT w Konfiguracji programu zgodnie z poniższą instrukcją:
W jaki sposób dodać subkonto VAT?

Adnotacja "Mechanizm podzielonej płatności" zostanie umieszczona na wydruku pod numerem faktury:
Jak dodać na fakturze adnotację Mechanizm podzielonej płatności?


Jeśli Mechanizm podzielonej płatności ma dotyczyć wszystkich wystawianych faktur, należy zaznaczyć opcję "Przy dodawaniu nowych dokumentów domyślnie zaznaczaj Split payment" w Konfiguracji programu w zakładce "Dokumenty":

Jak dodać na fakturze adnotację Mechanizm podzielonej płatności?


Uwaga! W związku ze zmianami w pliku JPK_V7M obowiązującymi od 01.07.2021 r. została opublikowana nowa wersja programu Sprzedaż i magazyn (4.350.2021), w której faktury wystawione z datą 01.07.2021 r. lub późniejszą z zaznaczoną opcją Mechanizmu podzielonej płatności nie mają automatycznie nadawanego oznaczenia MPP w Rejestrze VAT oraz pliku JPK_V7M.