Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn

Pytanie: W moim programie nie wyświetlają się ceny zakupu. Gdzie je wpisać?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Program przypisuje do towarów ceny zakupu wpisane przez Użytkownika na dokumentach zakupu. Jeśli w oknie Towary i usługi nie są wyświetlane ceny w kolumnach Ostatnia cena zakupu oraz Średnia cena zakupu, może to oznaczać, że:
1) nie został wprowadzony w programie żaden dokument zakupowy dotyczący danego towaru;
2) na fakturze zakupowej lub dokumencie WZ dany towar został wpisany "z ręki", a nie poprzez wskazanie kartoteki towaru i dlatego dokument zakupowy nie jest powiązany z kartoteką.

Niekiedy użytkownicy błędnie wpisują ceny zakupu w kartotekach towarów w polach "Cena 1", "Cena 2" itd., które są przeznaczone dla cen sprzedaży (te ceny są automatycznie wyświetlane na dokumentach sprzedaży).