Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn

Pytanie: Jakie dokumenty magazynowe są dostępne w programie?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W programie Sprzedaż i magazyn dostępne są następujące dokumenty magazynowe:
- przyjęcie z zewnątrz (PZ),
- wydanie na zewnątrz (WZ),
- przychód wewnętrzny (PW),
- rozchód wewnętrzny (RW).

Każdy z tych dokumentów powoduje zmianę stanów magazynowych.


Przyjęcie z zewnątrz (PZ) to dokument potwierdzający przyjęcie do magazynu materiałów lub towarów z zewnątrz.
Do każdego dokumentu PZ można wystawić fakturę, która nie spowoduje ponownej zmiany stanu na magazynie. W tym celu należy w oknie Rejestr faktur zaznaczyć wystawiony dokument PZ i kliknąć przycisk Realizuj na pasku narzędzi (lub w menu pod prawym przyciskiem myszy).


Wydanie na zewnątrz (WZ) dokumentuje wydanie towarów lub materiałów z magazynu.
Do każdego dokumentu WZ należy w terminie 7 dni wystawić fakturę. W tym celu należy w oknie Rejestr faktur zaznaczyć wystawiony dokument WZ, kliknąć przycisk Realizuj na pasku narzędzi (lub w menu pod prawym przyciskiem myszy), a następnie wskazać rodzaj dokumentu sprzedaży: paragon, faktura do WZ, faktura detaliczna lub faktura odwrotne obciążenie. Wystawiony w ten sposób dokument sprzedaży nie spowoduje ponownej zmiany stanów magazynowych.
Nie jest wymagane wystawianie tego rodzaju dokumentu do każdej faktury, jest to jednak możliwe i również nie powoduje ponownego zmniejszenia stanów magazynowych. Aby wystawić dokument WZ do faktury, należy w oknie Rejestr faktur kliknąć na tej fakturze prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu Inne wydruki - Drukuj dokument magazynowy do dokumentu....


Przychód wewnętrzny (PW) to dokument potwierdzający przyjęcie towaru od jednostki wchodzącej w skład przedsiębiorstwa (np. z produkcji do magazynu).
Aby utworzyć dokument PW w programie Sprzedaż i magazyn, należy w oknie Rejestr faktur wybrać Inne - Więcej dokumentów.

Rozchód wewnętrzny (RW) - to dokument potwierdzający wydanie materiałów wewnątrz przedsiębiorstwa (np. wydanie surowców do produkcji, wydanie artykułów gospodarczych i biurowych). Dokument RW może posłużyć również do ujęcia braków wykrytych podczas inwentaryzacji.
Aby utworzyć dokument RW w programie Sprzedaż i magazyn, należy w oknie Rejestr faktur wybrać Dodaj - Więcej dokumentów.