Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn

Pytanie: Jak zintegrować Sprzedaż i Magazyn z programem Ryczałt?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W programie Sprzedaż i Magazyn należy wybrać Konfiguracja programu - Księgowanie, zaznaczyć opcję "Integracja z programem księgowym" i wybrać z listy Ryczałt (program sam powinien wykryć bazę danych programu Ryczałt, jeśli jest zainstalowany na tym samym komputerze). Opcjonalnie można zaznaczyć "Automatyczne księgowanie dokumentów", co spowoduje, że wszystkie utworzone lub edytowane dokumenty zostaną po zapisaniu automatycznie przeniesione do programu Ryczałt. W przypadku, gdy ta opcja jest wyłączona, przeniesienie dokumentu do Ryczałtu nastąpi dopiero po kliknięciu przycisku Zaksięguj w oknie Rejestr faktur programu Sprzedaż i Magazyn.

Jak zintegrować Sprzedaż i Magazyn z programem Ryczałt?


Istnieje możliwość przypisania określonej stawki ryczałtu dla każdego towaru/usługi, według której będą księgowane w ewidencji przychodów. W tym celu należy w programie Sprzedaż i Magazyn otworzyć okno Towary i Usługi i w każdej dodawanej lub edytowanej pozycji wybrać zakładkę Księgowanie (z prawej strony okienka). Następnie należy wskazać jedną z dostępnych stawek podatku ryczałtowego w pozycji Stawka podatku:

Jak zintegrować Sprzedaż i Magazyn z programem Ryczałt?


Towary/usługi, dla których nie została określona stawka podatku, będą miały przypisaną stawkę ustawioną jako domyślną w Konfiguracji programu Ryczałt.


Eksport danych

W przypadku, gdy programy znajdują się na dwóch różnych komputerach nie połączonych ze sobą, należy w programie Sprzedaż i Magazyn wybrać Dane -> Eksport bazy danych do pliku, zapisać plik np. na pendrive, który należy podłączyć do komputera z zainstalowanym programem księgowym. Następnie w programie Ryczałt wybrać Dane -> Pobierz zewnętrzne dane -> Pobierz z pliku i wskazać wyeksportowany wcześniej plik z danymi ze Sprzedaży i Magazynu:

Jak zintegrować Sprzedaż i Magazyn z programem Ryczałt?