Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn

Pytanie: W jaki sposób utworzyć inwentaryzację?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W oknie Inwentaryzacja należy kliknąć przycisk Dodaj, wybrać rodzaj ceny do inwentaryzacji (domyślnie wyświetla się "Średnia cena zakupu netto ostatnich dostaw") i potwierdzić przyciskiem Wybierz:

W jaki sposób utworzyć inwentaryzację?


Następnie wyświetli się okno inwentaryzacji z listą wszystkich towarów wraz z ich ilościami księgowymi (wynikającymi z dokumentów) i cenami (zgodnie z określonym wcześniej rodzajem). Poszczególne pozycje w tabeli inwentaryzacji można edytować i usuwać, a także dodawać nowe korzystając ze znajdujących się poniżej przycisków: Dodaj, Zmień i Usuń. Po dokonaniu inwentaryzacji można zmodyfikować ilości spisane dla każdej pozycji zgodnie ze stanem faktycznym wynikającym z inwentaryzacji. Jeśli rzeczywista ilość towaru znajdująca się na magazynie jest różna od ilości wynikającej z dokumentów, należy tę ilość wpisać w pole "Ilość stwierdzona" w oknie edycji danej pozycji towarowej. W przypadku, gdy w poprawionej pozycji inwentaryzacji ilość spisana jest wyższa od ilości księgowej, czcionka w wierszu tabeli ma kolor zielony (nadwyżka). W przypadku, gdy ilość spisana jest mniejsza od ilości księgowej, czcionka w wierszu tabeli ma kolor czerwony (niedobór).

W jaki sposób utworzyć inwentaryzację?


Utworzoną inwentaryzację można zapisać, a następnie ponownie otworzyć i edytować. Dopóki inwentaryzacja nie zostanie oznaczona jako zakończona, funkcjonuje jako arkusz spisu z natury, w którym możliwe jest wprowadzanie zmian w ilości i cenie towarów, a także dodawanie nowych pozycji.

Arkusz inwentaryzacji można wydrukować zaznaczając wybraną inwentaryzację w oknie Inwentaryzacja i klikając przycisk Drukuj.

Po uzupełnieniu wszystkich danych w oknie inwentaryzacji, należy zaznaczyć opcję "Inwentaryzacja zakończona" i zapisać. W momencie zamknięcia inwentaryzacji ilości spisane stają się aktualnymi stanami magazynowymi.