Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn

Pytanie: Czy w programie jest możliwość wystawiania faktur z osobną numeracją dla firm i osobną dla klienta detalicznego?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W programie Sprzedaż i Magazyn jest możliwe oddzielne numerowanie faktur (dla firm) oraz faktur detalicznych (dla osób fizycznych). Aby rozdzielić numerację tych dwóch typów dokumentów, należy postąpić zgodnie z poniższą instrukcją:

1. W zakładce Słowniki wybrać "Grupy numeracji dokumentów".
2. W wyświetlonym oknie kliknąć "Dodaj" i zdefiniować nazwę nowej grupy, np. "Faktury detaliczne".
3. W zakładce Słowniki wybrać "Ustawienia dokumentów".
4. Zaznaczyć pozycję "Faktura detaliczna" i kliknąć "Zmień".
5. W oknie edycji f. detalicznej w pozycji "Grupa numeracji dokumentów" wskazać "Faktury detaliczne" na rozwijanej liście, a następnie zatwierdzić przyciskiem "Zapisz".

Dodatkowo klikając Słowniki -> Ustawienia dokumentów -> Faktura -> Zmień lub Słowniki -> Ustawienia dokumentów -> Faktura detaliczna -> Zmień można ustawić oddzielny schemat numeracji dla każdego z tych dokumentów.