Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Sprzedaż i Magazyn

Pytanie: W jaki sposób ustawić własny schemat numeracji dokumentów?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Program Sprzedaż i magazyn umożliwia zdefiniowanie własnego schematu numeracji faktur, ofert lub dokumentów magazynowych.

W tym celu zakładce Słowniki - Ustawienia dokumentów należy zaznaczyć typ dokumentu, dla którego użytkownik chce zmienić numerację (np. faktura, faktura zaliczkowa czy WZ) i kliknąć przycisk Zmień. W wyświetlonym okienku w pozycji "Rodzaj numeracji dokumentu należy wybrać opcję Numeracja inna według schematu, co spowoduje uaktywnienie pola Schemat numeracji. W tym polu należy określić schemat numerów według wskazówek podanych niżej:

W jaki sposób ustawić własny schemat numeracji dokumentów?


Zasady tworzenia schematu numeracji

W schemacie można umieścić znaczniki (tagi), które podczas dodawania kolejnych dokumentów będą przyjmować określone wartości. Schemat może zawierać dowolne ciągi znaków, które zostaną przepisane do numeru, a odpowiednimi numerami zostaną zastąpione wyłącznie znaczniki.

Możliwe jest zastosowanie następujących znaczników:

%R - powoduje zastąpienie znacznika aktualnym rokiem (obecnie: 2022);
%r - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w roku wystawienia;
%M - powoduje zastąpienie znacznika aktualnym miesiącem (1, 2, 3, ...12);
%m - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w miesiącu wystawienia;
%D - powoduje zastąpienie znacznika aktualnym dniem miesiąca (1, 2, 3, ...31);
%d - powoduje zastąpienie znacznika kolejnym numerem dokumentu w dniu wystawienia;
%w - powoduje podstawienie w miejscu znacznika symbolu waluty z dokumentu (np. €);
%W - powoduje podstawienie identyfikatora waluty z dokumentu (np. EUR) .


Przykłady:

Jeśli wpisany zostanie schemat: %r / %R / A, to np. piętnasty dokument wystawiony w roku 2022 otrzyma numer 15 / 2022 / A.
Jeśli wpisany zostanie schemat: %R / %M / %m, to np. piętnasty dokument wystawiony w miesiącu styczniu 2022 r. otrzyma numer 2022 / 1 / 15.
Jeśli wpisany zostanie schemat: SK/%R/%M/%D/%d, np. trzeci dokument wystawiony w dniu 21. stycznia 2022 r. otrzyma numer SK/2022/1/21/3.
Jeśli wpisany zostanie schemat: %r / %R / %W, to np. piętnasty dokument w roku 2022 wystawiony w euro otrzyma numer 15 / 2022 / EUR.


Zera wiodące:

W przypadku wyboru numeracji dokumentów według schematu możliwe jest zastosowanie zer wiodących, co pozwala na uzyskanie np. numeracji typu 00036/6/2022 zamiast 36/6/2022. W celu określenia liczby zer należy w schemacie przed zmienną podać liczbę zer wiodących od 2 do 9 według formatu %[n]d, %[n]m lub %[n]r gdzie n oznacza liczbę zer, np. %5d, %4r, %3m.