Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Ryczałt

Pytanie: Jak zintegrować program Rachunek / Faktura VAT / Sprzedaż i Magazyn z programem Ryczałt?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W programie Rachunek, Faktura VAT lub Sprzedaż i Magazyn należy wybrać Konfiguracja programu - Księgowanie, zaznaczyć opcję "Integracja z programem księgowym" i wybrać z listy Ryczałt (program sam powinien wykryć bazę danych programu Ryczałt, jeśli jest zainstalowany na tym samym komputerze). Opcjonalnie można zaznaczyć "Automatyczne księgowanie dokumentów", co spowoduje, że wszystkie utworzone lub edytowane dokumenty zostaną po zapisaniu automatycznie przeniesione do programu Ryczałt. W przypadku, gdy ta opcja jest wyłączona, przeniesienie dokumentu do Ryczałtu nastąpi dopiero po kliknięciu przycisku Zaksięguj w oknie Rejestr faktur programu sprzedażowego.

Jak zintegrować program Rachunek / Faktura VAT / Sprzedaż i Magazyn z programem Ryczałt?


Istnieje możliwość przypisania określonej stawki ryczałtu dla każdego towaru/usługi, według której będą księgowane w ewidencji przychodów. W tym celu należy w programie Faktura VAT / Sprzedaż i Magazyn wejść do kategorii "Towary i Usługi" i w każdej dodawanej lub edytowanej pozycji wybrać zakładkę Księgowanie (z prawej strony okienka). Następnie należy wskazać jedną z dostępnych stawek podatku ryczałtowego w pozycji Stawka podatku:

Jak zintegrować program Rachunek / Faktura VAT / Sprzedaż i Magazyn z programem Ryczałt?

W programie Rachunek stawkę ryczałtu ustawia się na dole okna edycji towaru/usługi:

Jak zintegrować program Rachunek / Faktura VAT / Sprzedaż i Magazyn z programem Ryczałt?

Towary/usługi, dla których nie została określona stawka podatku, będą miały przypisaną stawkę ustawioną jako domyślną w Konfiguracji programu Ryczałt.