Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Ryczałt

Pytanie: Zmiany w podatku ryczałtowym od 1 lipca 2022 r. - Polski Ład 2.0.

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Od 1 lipca 2022 r. wchodzą w życie kolejne zmiany w systemie podatkowym - tzw. "Polski Ład 2.0.". W związku z tym w pierwszej lipcowej aktualizacji programu Ryczałt (w wersji 5.378.2022) dokonano modyfikacji algorytmu wyliczania ryczałtu - umożliwiono pomniejszanie podstawy opodatkowania o 50% zapłaconej składki zdrowotnej.

Zmiana dostępna jest w okienku Podatki - Podatek ryczałtowy - Dodaj... Dla podatku płaconego od lipca 2022 ponownie aktywne jest pole Kwota odliczenia od zapłaconej składki zdrowotnej [zł], do którego automatycznie wczytywana jest połowa kwoty składki zdrowotnej zdefiniowanej w oknie Podatki - Składki ZUS... :

Zmiany w podatku ryczałtowym od 1 lipca 2022 r. - Polski Ład 2.0.

Kwota wykazana w polu Kwota odliczenia od zapłaconej składki zdrowotnej [zł] automatycznie pomniejsza podstawę opodatkowania (nie jest odejmowana od zaliczki na podatek, tak jak w latach ubiegłych).

Uwaga! W okienku z wyliczeniem podatku ryczałtowego za czerwiec lub II kwartał 2022 r. zostanie automatycznie wczytana i odliczona połowa sumy składek zdrowotnych zapłaconych od stycznia do czerwca 2022 r. jeśli zostaną spełnione poniższe warunki:
- każda składka zdrowotna została wykazana w oknie Podatki - Składki ZUS i oznaczona jako zapłacona,
- w oknie Konfiguracja - ZUS nie jest zaznaczona opcja "Podatnik opłaca minimalne wymagane ustawowo składki ZUS".
W kolejnych miesiącach będą odliczane tylko składki zapłacone w rozliczanym miesiącu/kwartale.

Nowy algorytm zacznie działać automatycznie dla wszystkich zaliczek na podatek płaconych od lipca 2022, a więc również za czerwiec lub za II kwartał 2022 r. Jedynym warunkiem odliczenia połowy składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania jest dodanie tej składki w oknie Podatki - Składki ZUS i oznaczenie jej jako zapłaconej. Nie ma potrzeby dokonywania żadnych zmian w Konfiguracji programu.