Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Ryczałt

Pytanie: Jakie rodzaje deklaracji podatkowych można wysłać z programu?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź:
W programie Ryczałt można utworzyć i wysłać zeznanie roczne PIT-28. Deklaracja wypełnia się automatycznie danymi z programu po kliknięciu przycisku Podatki - Rozliczenie roczne i wyborze roku podatkowego.
Szczegółowa instrukcja tworzenia i wysyłki formularza PIT-28 dostępna jest tutaj


W zakresie podatku VAT program Ryczałt generuje następujące rodzaje deklaracji:

- deklaracja VAT-UE składana przez przedsiębiorców dokonujących niżej wymienionych transakcji unijnych:
- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT),
- wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług (WŚU).

- deklaracja VIU-D - składana przez podatników zarejestrowanych do procedury VAT OSS za okresy kwartalne do 20 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

- deklaracja VAT-8 - składana przez podatników zwolnionych z VAT, lecz zarejestrowanych do VAT-UE do 25 dnia miesiąca po miesiącu, w którym miało miejsce WNT.

Dodatkowo możliwe jest wysłanie korekt nieobowiązujących już deklaracji VAT za okresy, w których obowiązywały. Są to korekty deklaracji:
- VAT-7 i VAT-7K
- VAT-27

Wszystkie wymienione deklaracji VAT są dostępne w oknie Podatki - Podatek VAT