Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Ryczałt

Pytanie: Zmiany w podatku ryczałtowym od 1 stycznia 2022 ("Polski Ład")

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Od 1 stycznia 2022 roku nastąpiły istotne zmiany dotyczące podatku dochodowego wynikające z przepisów "Polskiego Ładu". W związku z tym w programie Ryczałt wprowadzono następujące aktualizacje w zakresie wyliczania podatku ryczałtowego:

1) Nowe stawki ryczałtu:
- stawka 14% dla osób wykonujących zawody medyczne oraz techniczne,
- stawka 12% dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem usług w obszarze IT.
Program Ryczałt uwzględnia nowe stawki w "Ewidencji przychodów" (okno "Ryczałt").

2) Zerowy PIT dla rodzin 4+ - może z niego skorzystać rodzic co najmniej czwórki dzieci nie przekraczający kwoty przychodu w wysokości 85 528 zł w całym roku podatkowym.
Program Ryczałt będzie uwzględniał to zwolnienie podczas wyliczania zaliczek na podatek dochodowy, jeśli w oknie Konfiguracja programu - Ryczałt i podatek od przychodów zostanie zaznaczona opcja "Stosuj zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego lub ulgę 4+" .

3) Zerowy PIT dla seniorów - jest przeznaczony dla osób, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego zdecydują się nie pobierać emerytury i będą nadal prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą, a ich roczny przychód nie przekroczy kwoty 85 528 zł.
Zerowy PIT dla seniorów zostanie uwzględniony podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy, jeśli w oknie Konfiguracja programu - Ryczałt i podatek od przychodów będzie zaznaczona opcja "Stosuj zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego lub ulgę 4+" .

Zmiany w podatku ryczałtowym od 1 stycznia 2022 (Polski Ład)

4) Zmiana zasad wyliczania składki zdrowotnej i brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.
W programie Ryczałt został zmieniony algorytm wyliczania należnych do zapłaty składek zdrowotnych od 1 stycznia 2022 roku. Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu zapłaconej składki zdrowotnej nie można już odliczyć od zaliczki na podatek dochodowy.
Należna do zapłaty składka zdrowotna wyliczana jest w programie w oknie Podatki - Składki ZUS - Dodaj.

Więcej informacji na temat nowych zasad wyliczania i opłacania składki zdrowotnej znajduje się w tej instrukcji.