Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Ryczałt

Pytanie: Dlaczego podczas wyliczania podatku ryczałtowego program nie uwzględnia wszystkich składek ZUS i zdrowotnych?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: Może być kilka przyczyn takiej sytuacji:

1. Nie wszystkie składki zostały dodane w programie. Aby je uzupełnić, należy wybrać Podatki -> Składki ZUS -> Dodaj.


2. Składki za wszystkie miesiące są dodane, lecz nie są oznaczone jako "zapłacone". Aby to sprawdzić, należy wejść do zakładki Podatki -> Składki ZUS -> Widok i zaznaczyć widoczność pozycji zaznaczonych na obrazku poniżej:

Dlaczego podczas wyliczania podatku ryczałtowego program nie uwzględnia wszystkich składek ZUS i zdrowotnych?


W wyniku tego na liście składek ZUS pojawią się dodatkowe kolumny, w których zapłacone składki będą oznaczone "ptaszkiem":

Dlaczego podczas wyliczania podatku ryczałtowego program nie uwzględnia wszystkich składek ZUS i zdrowotnych?


3. Jeśli składki na ZUS i/lub ubezpieczenie zdrowotne zostały dodane po wyliczeniu podatku, program nie odliczy ich automatycznie. Aby zostały uwzględnione, należy otworzyć okno edycji podatku za określony miesiąc (Podatki -> Podatek ryczałtowy -> Zmień) i kliknąć zielony przycisk służący do ponownego przeliczenia kwoty podatku:

Dlaczego podczas wyliczania podatku ryczałtowego program nie uwzględnia wszystkich składek ZUS i zdrowotnych?


4. Jeśli składki dotyczą miesiąca wcześniejszego niż data rozpoczęcia działalności wpisana w programie, składki te nie zostaną przez program zaliczone do kosztów. Należy się upewnić, że data rozpoczęcia działalności wpisana w Konfiguracji, w zakładce Dane firmy jest poprawna i nie jest późniejsza niż data składek.


5. W Konfiguracji programu, w zakładce Ryczałt i podatek od przychodów nie jest zaznaczona opcja "Wyliczając podatek ryczałtowy uwzględniaj przeniesienia podatku z poprzednich okresów", co powoduje, że program bierze pod uwagę tylko składki zapłacone w rozliczanym miesiącu (kwartale), a nie uwzględnia składek zapłaconych wcześniej, które nie zostały rozliczone w poprzednich okresach z powodu zbyt niskich przychodów.