Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Rachunek

Pytanie: W jaki sposób wydrukować zestawienie rachunków wystawionych dla danego klienta?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W celu utworzenia takiego zestawienia należy w oknie Kontrahenci kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym kontrahencie i w menu kontekstowym wybrać opcję Pokaż rachunki wystawione dla kontrahenta lub wybrać zakładkę Dane - Pokaż rachunki wystawione dla kontrahenta.

W wyświetlonym zestawieniu faktur można zastosować wybrane filtry, aby zawęzić zakres wyświetlanych faktur, np. skorzystać ze znajdującego się po lewej stronie ekranu drzewka "Wszystkie daty wystawienia", aby ograniczyć dokumenty do określonego roku, miesiąca lub dnia.

Zestawienie dokumentów można wydrukować wybierając opcję Dane - Inne wydruki - Drukuj rejestr rachunków.
Jeśli wydruk zestawienia jest mało czytelny z powodu zbyt dużej liczby kolumn, należy wyłączyć niepotrzebne kolumny. Taka możliwość dostępna jest po kliknięciu przycisku Widok na pasku narzędzi. Można też zastosować poziomą orientację papieru na wydruku, co pozwoli zmieścić większą liczbę kolumn na jednej kartce.