Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Rachunek

Pytanie: Jak utworzyć korektę rachunku?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W oknie "Rejestr rachunków" należy wybrać rachunek, który ma być skorygowany (zaznaczyć go na niebiesko) i kliknąć przycisk "Koryguj" znajdujący się na pasku narzędzi:

Jak utworzyć korektę rachunku?


Następnie w oknie edycji rachunku należy zaznaczyć korygowaną pozycję i wybrać przycisk Zmień. W wyświetlonym okienku należy skorygować wybrane parametry (np. ilość, cenę, rabat) i zapisać:

Jak utworzyć korektę rachunku?

W przypadku zwrotu towaru należy w polu Ilość wpisać "0" (lub odpowiednio zmniejszyć ilość towaru), co spowoduje utworzenie korekty na kwotę ujemną.

Wymagane jest również podanie przyczyny w polu Powód korekty - można wybrać jedną z opcji dostępnych na rozwijanej liście lub wpisać samodzielnie inną przyczynę.