Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Mała Księgowość

Pytanie: Jak zaimportować e-faktury?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Od stycznia 2024 roku każda wystawiona faktura będzie podlegać obowiązkowej rejestracji w Krajowym Systemie e-Faktur, czyli centralnej bazie faktur prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową. Do tego czasu wysyłka faktur do KSeF jest dobrowolna.

Krajowy System e-Faktur poza wysyłaniem, umożliwia również pobieranie umieszczonych w nim faktur, co eliminuje to konieczność ich ręcznego wprowadzania do programów księgowych. W związku z tym w programie Mała Księgowość została dodana możliwość pobierania faktur wystawionych zarówno przez przedsiębiorcę, jak i faktur wystawionych dla przedsiębiorcy przez inne podmioty i wysłanych do KSeF. Import dokumentów jest możliwy zarówno do księgi przychodów i rozchodów, jak i rejestrów VAT.

Pobieranie e-faktur do programu Mała Księgowość jest możliwe pod warunkiem zaznaczenia opcji Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur w oknie Konfiguracja programu - Krajowy System e-Faktur:

Jak zaimportować e-faktury?

Włączenie powyższej opcji powoduje pojawienie się pozycji Pobierz Dane z Krajowego Systemu e-Faktur w zakładce Dane znajdującej się w górnym menu. Pozycja ta dostępna jest również w menu znajdującym się pod prawym przyciskiem myszy.

Jak zaimportować e-faktury?

Użycie opcji Pobierz Dane z Krajowego Systemu e-Faktur powoduje automatyczne pobranie i zaksięgowanie dokumentów z centralnego repozytorium. Bez względu na to, w którym oknie zostanie wybrana opcja, dokumenty księgowane są do wszystkich rejestrów - księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji VAT sprzedaży oraz zakupów.

Przy pierwszym użyciu opcji następuje uwierzytelnienie w KSeF za pomocą podpisu kwalifikowanego lub tokenu. W przypadku użycia podpisu wyświetlone zostaje okno umożliwiające wskazanie certyfikatu do podpisu, a po kliknięciu przycisku Wybierz następuje podpisanie żądania uwierzytelniającego i zalogowanie do systemu. W przypadku logowania tokenem uwierzytelnienie następuje w sposób niewidoczny dla użytkownika i nie jest wymagana żadna akcja. Następnie z systemu pobierane są i księgowane dokumenty.
Po pierwszym zalogowaniu sesja jest zapamiętywana i nie jest konieczne ponowne logowania do momentu ponownego uruchomienia programu.