Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Mała Księgowość

Pytanie: Zmiany w podatku dochodowym od 1 lipca 2022 r. - Polski Ład 2.0.

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: Od 1 lipca 2022 r. wchodzą w życie kolejne zmiany w systemie podatkowym - tzw. "Polski Ład 2.0.". W związku z tym w pierwszej lipcowej aktualizacji programu Mała Księgowość wprowadzono następujące modyfikacje algorytmu wyliczania zaliczek na podatek dochodowy:

1) W przypadku podatników rozliczających podatek dochodowy według skali podatkowej:
- Obniżono stawkę PIT z 17% do 12% w pierwszym progu podatkowym.
- Obniżono kwotę zmniejszającą podatek z 5100 zł do 3600 zł. Kwota wolna od podatku pozostaje w niezmienionej wysokości, czyli 30 tys. zł
- Zlikwidowano ulgę dla klasy średniej.

W związku z powyższym od 1 lipca 2022 r. kwota zaliczki na podatek dochodowy jest obliczana w programie Mała Księgowość według wzoru:

- Przy podstawie opodatkowania wynoszącej do 120.000 zł:
12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł

Przy podstawie opodatkowania przekraczającej 120.000 zł:
10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł

Nowy algorytm zacznie działać automatycznie dla wszystkich zaliczek na podatek płaconych od lipca 2022, a więc również za czerwiec lub za II kwartał 2022 r. Nie ma potrzeby dokonywania żadnych zmian w Konfiguracji programu.2) W przypadku podatników rozliczających podatek dochodowy liniowo wprowadzono możliwość zaliczenia składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodu z limitem 8700 zł rocznie. Sposób odliczenia składek zdrowotnych zależy od ustawień w Konfiguracji programu w zakładce ZUS:

- przy zaznaczonej opcji "Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne odliczane bezpośrednio od dochodu", program wczyta sumę składek zapłaconych od początku roku (do wysokości limitu) w okienku Podatki -> Podatek dochodowy -> czerwiec w polu "Suma odliczeń składki zdrowotnej [zł]" i pomniejszy o nią podstawę opodatkowania.

- przy wyłączonej opcji "Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne odliczane bezpośrednio od dochodu", program zaksięguje do KPiR sumę składek zapłaconych od początku roku (do wysokości limitu) w miesiącu czerwcu. W związku z tym należy w oknie Podatki -> składki ZUS dodać pozycję za czerwiec, oznaczyć składki jako zapłacone, a następnie kliknąć przycisk Zaksięguj. Program wyświetli zapytanie:

Zmiany w podatku dochodowym od 1 lipca 2022 r. - Polski Ład 2.0.

Po kliknięciu Tak składka zdrowotna za czerwiec zostanie zaksięgowana w lipcu (zgodnie z datą płatności), a program zada kolejne zapytanie:

Zmiany w podatku dochodowym od 1 lipca 2022 r. - Polski Ład 2.0.

Po potwierdzeniu program zaksięguje sumę składek zdrowotnych zapłaconych od stycznia do czerwca 2022 r. w KPiR w miesiącu czerwcu.


3) W przypadku podatników rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym umożliwiono pomniejszanie podstawy opodatkowania o 50% zapłaconej składki zdrowotnej.

Zmiana dostępna jest w okienku Podatki - Podatek ryczałtowy - Dodaj... Dla podatku płaconego od lipca 2022 ponownie aktywne jest pole Kwota odliczenia od zapłaconej składki zdrowotnej [zł], do którego automatycznie wczytywana jest połowa kwoty składki zdrowotnej zdefiniowanej w oknie Podatki - Składki ZUS... :

Zmiany w podatku dochodowym od 1 lipca 2022 r. - Polski Ład 2.0.

Kwota wykazana w polu Kwota odliczenia od zapłaconej składki zdrowotnej [zł] automatycznie pomniejsza podstawę opodatkowania (nie jest odejmowana od zaliczki na podatek, tak jak w latach ubiegłych).

Uwaga! W okienku z wyliczeniem podatku ryczałtowego za czerwiec lub II kwartał 2022 r. zostanie automatycznie wczytana i odliczona połowa sumy składek zdrowotnych zapłaconych od stycznia do czerwca 2022 r. jeśli zostaną spełnione poniższe warunki:
- każda składka zdrowotna została wykazana w oknie Podatki - Składki ZUS i oznaczona jako zapłacona,
- w oknie Konfiguracja - ZUS nie jest zaznaczona opcja "Podatnik opłaca minimalne wymagane ustawowo składki ZUS".
W kolejnych miesiącach będą odliczane tylko składki zapłacone w rozliczanym miesiącu/kwartale.