Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Mała Księgowość

Pytanie: Jakie rodzaje plików JPK można utworzyć i wysłać z programu?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: W programie Mała Księgowość można wygenerować następujące rodzaje plików JPK:

1) Plik JPK_V7 (czyli tzw. JPK_VAT z deklaracją) to plik obowiązujący wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT (od 1 października 2020 r.). Plik należy składać do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, wyłącznie w wersji elektronicznej, w jednym z dwóch wariantów:
- JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięczne,
- JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Program Mała Księgowość tworzy automatycznie pliki JPK_V7M (miesięczne), jeśli w oknie Konfiguracja - Rejestry i podatek VAT jest ustawiony miesięczny cykl rozliczania podatku VAT. Analogicznie, kwartalne pliki JPK_V7K są tworzone, jeśli w oknie Konfiguracja - Rejestry i podatek VAT jest ustawiony kwartalny cykl rozliczania podatku VAT.

Szczegółowa instrukcja tworzenia i wysyłki pliku JPK_V7 dostępna jest tutaj

2) JPK_VAT czyli plik JPK obejmujący ewidencje VAT. Plik ten obowiązywał w okresie od 01.01.2018 r. do 01.01.2020 r. Obecnie z programu można wysłać korekty plików PK_VAT za okresy, w których obowiązywał.

Instrukcja utworzenia korekty pliku JPK_VAT dostępna jest tutaj

3) JPK_PKPIR czyli plik JPK obejmujący księgę przychodów i rozchodów (wysyłany tylko na żądanie Urzędu Skarbowego).

4) JPK_EWP czyli plik JPK obejmujący ewidencję przychodów (dotyczy podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego). Ten plik wysyłany jest na żądanie Urzędu Skarbowego.


Możliwość utworzenia i wysyłki każdego z wymienionych wyżej rodzajów plików JPK dostępna jest z poziomu górnego menu po kliknięciu Dane - Utwórz jednolity plik kontrolny (JPK):

Jakie rodzaje plików JPK można utworzyć i wysłać z programu?

W kolejnym oknie należy wybrać rodzaj pliku JPK i potwierdzić przyciskiem Dalej:

Jakie rodzaje plików JPK można utworzyć i wysłać z programu?