Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Mała Księgowość

Pytanie: W jaki sposób utworzyć deklarację VAT-27?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: Deklaracja VAT-27 obejmuje transakcje, dla których podatnikiem jest nabywca, a więc do jej wypełnienia zobowiązani są przedsiębiorcy wystawiający faktury odwrotne obciążenie. Formularz składa się tylko za te za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy (jeśli w danym miesiącu/kwartale nie wystąpiły transakcje oparte o odwrotne obciążenie, to nie ma obowiązku składania VAT-27).

Formularz VAT-27 jest wypełniany automatycznie na podstawie dokumentów wpisanych do Rejestru VAT sprzedaży, w których zostało wypełnione pole Odwrotne obciążenie (20).
Ponadto należy zwrócić uwagę, aby zaznaczyć jedną z "Opcji dodatkowych":
- Dostawa towarów - taka transakcja zostanie wykazana w części C formularza VAT-27 ("Informacja o dostawach towarów");
- Świadczenie usług - w tym przypadku transakcja zostanie wykazana w części D formularza VAT-27 ("Informacja o świadczonych usługach").

W jaki sposób utworzyć deklarację VAT-27?


W celu utworzenia oraz wysłania z programu deklaracji VAT-27 należy otworzyć zakładkę Podatki -> Podatek VAT -> Dodaj -> Edytuj deklaracje VAT... i z menu wybrać VAT-27:

W jaki sposób utworzyć deklarację VAT-27?