Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Mała Księgowość

Pytanie: Jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: Przed obliczeniem zaliczek na podatek dochodowy należy ustawić właściwe opcje w oknie Konfiguracja programu:
- w zakładce Dane firmy datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej
- w zakładce Księga i podatek dochodowy lub Właściciele (w przypadku więcej niż jednego właściciela) wskazać rodzaj płaconego podatku dochodowego (liniowy 19% lub progresywny 12%/32%)
- w zakładce ZUS określić rodzaj płaconych składek ZUS oraz sposób ich odliczania.

Wyliczenia podatku dokonuje się w oknie Podatki - Podatek dochodowy dodając nowy wpis za dany miesiąc lub kwartał za pomocą przycisku Dodaj. Wartość zaliczki podpowiadana jest w polu "Kwota zaliczki [zł]". Aby zaliczka była prawidłowo wyliczona należy zaewidencjonować wszystkie zaliczki zapłacone we wszystkich poprzednich miesiącach i zaznaczyć przełącznik "zapłacono" (nawet jeśli zaliczka w danym miesiącu wynosiła 0,00zł).