Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Mała Księgowość

Pytanie: W jaki sposób utworzyć korektę deklaracji VAT-UE?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: W celu utworzenia oraz wysłania z programu deklaracji VAT należy otworzyć zakładkę Podatki -> Podatek VAT -> Dodaj -> Edytuj deklaracje VAT... i z menu wybrać VAT-UEK:

W jaki sposób utworzyć korektę deklaracji VAT-UE?

Formularz VAT-UEK generowany jest automatycznie i zawiera te same transakcje, które były wyszczególnione na deklaracji VAT-UE, ale pojawiają się one dwukrotnie: w pozycjach "Było" oraz "Jest". W pozycji "Było" pozostawione są te same dane, które znajdowały się w pierwotnie wysłanej deklaracji VAT-UE, natomiast w pozycji "Jest" można wpisać nowe wartości, analogicznie jak na fakturach korektach.
Wszystkie transakcje wyszczególnione w pozycjach "Było" są uzupełnione automatycznie i nie można ich ręcznie edytować na formularzu. Aby zmienić dane w pozycji "Było", należy wprowadzić odpowiednie zmiany na fakturze wpisanej do Rejestru VAT, a następnie przeliczyć formularz VAT-UEK. Natomiast wszystkie pola w pozycjach "Jest" można edytować ręcznie na formularzu VAT-UEK.

Aby na deklaracji VAT-UEK dodać pozycję, której nie było w pierwotnie wysłanej deklaracji VAT-UE, należy najpierw dodać brakujący dokument w Rejestrze VAT sprzedaży lub zakupów w odpowiednim miesiącu z sumą 0, następnie wystawić korektę (VAT-UEK) i w pozycji "Jest" wpisać właściwą kwotę, zapisać korektę i wysłać.

W jaki sposób utworzyć korektę deklaracji VAT-UE?