Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Mała Księgowość

Pytanie: Jak rozliczać koszty eksploatacji samochodu?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi od 2019 r. do kosztów uzyskania przychodów można zaliczać:

- 75% wydatków ponoszonych w związku z eksploatacją firmowego samochodu osobowego używanego również do celów prywatnych. W przypadku czynnych podatników VAT 50% nieodliczonego VAT nadal stanowi koszt podatkowy.
- 20% kosztów eksploatacji prywatnego samochodu wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie nie ma już obowiązku prowadzenia kilometrówki (za wyjątkiem rozliczeń pracowników w ramach delegacji służbowych).
- 100% wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego używanego wyłącznie w celach służbowych pod warunkiem dokumentowania przebiegu pojazdu w dodatkowej ewidencji.


1. Sposób postępowania w przypadku czynnego podatnika VAT

W przypadku czynnego podatnika VAT fakturę dokumentującą koszty eksploatacji samochodu należy dodać w Rejestrze VAT zakupów zaznaczając opcję dodatkową "Odliczenie 50% VAT":

Jak rozliczać koszty eksploatacji samochodu?


Po zapisaniu faktury program wyświetli zapytanie o dodanie faktury do KPiR - należy potwierdzić klikając "Tak":

Jak rozliczać koszty eksploatacji samochodu?


W kolejnym okienku pojawi się możliwość określenia procentu kwoty do odliczenia:

Jak rozliczać koszty eksploatacji samochodu?


Po wybraniu jednej z opcji (20%, 75% lub 100%) program uwzględni ją przy obliczaniu kwoty przenoszonej do KPiR. Podstawą kosztów w takim przypadku nie jest kwota netto z faktury, ale kwota netto + nieodliczony VAT.


2. Sposób postępowania w przypadku podmiotów zwolnionych z podatku VAT

W oknie Księga należy kliknąć Dodaj - Rozchód, wpisać kwotę brutto z faktury w pole Pozostałe wydatki, a następnie kliknąć ikonkę z czerwonym autem. W wyniku tego pojawi się okienko, w którym należy wskazać odpowiedni procent kwoty, który zostanie automatycznie obliczony i zaliczony do kosztów:

Jak rozliczać koszty eksploatacji samochodu?