Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Mała Księgowość

Pytanie: Jak księgować składki ZUS w programie?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź:
Zanim Użytkownik programu przystąpi do odliczania składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne za poszczególne miesiące, powinien wprowadzić właściwe ustawienia w Konfiguracji programu, co z jednej strony ułatwi to zadanie, a z drugiej - pozwoli na uniknięcie błędów wynikających z naliczenia składek w niewłaściwej wysokości.

1. Konfiguracja ustawień programu

W oknie Konfiguracja programu, w zakładce ZUS należy zaznaczyć rodzaj opłacanych składek, dzięki czemu program będzie podpowiadał kwoty poszczególnych składek obowiązujące w danym okresie.

Jak księgować składki ZUS w programie?

Opcja Płatnik opłaca minimalne wymagane ustawowo składki ZUS dotyczy przedsiębiorców, którzy nie są uprawnieni do ulg i opłacają składki na ubezpieczenie społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że program automatycznie podpowie obowiązujące w danym roku minimalne składki ZUS.
Jak księgować składki ZUS w programie?

Opcja Płatnik jako nowa firma korzysta z preferencyjnych składek ZUS dotyczy przedsiębiorców, którzy opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia

Opcja Płatnik opłaca "mały ZUS plus" dotyczy przedsiębiorców uprawnionych do opłacania niższych składek na ubezpieczenie społeczne wyliczonych w oparciu o ubiegłoroczny dochód. Użytkownik może wpisać wysokość składki wyliczonej w oparciu o podstawę zadeklarowaną w dokumentach zgłoszeniowych do ZUS lub wyliczyć ją korzystając z kalkulatora dostępnego po kliknięciu czerwonej ikonki:
Jak księgować składki ZUS w programie?


Jednocześnie przy każdej z powyższych opcji należy zaznaczyć "ptaszkiem" poszczególne składki opłacane przez użytkownika: składki na ubezpieczenie społeczne lub składki na ubezpieczenie społeczne z dobrowolnym chorobowym, składki na fundusz pracy oraz ubezpieczenie zdrowotne.2. Ustalenie sposobu odliczania składek

Program pozwala na zaksięgowanie składek na ubezpieczenie społeczne w koszty firmy lub odliczenie ich bezpośrednio od dochodów (bez zaliczania do kosztów). Oba te sposoby są prawidłowe, a przedsiębiorca ma możliwość wyboru korzystniejszej dla siebie metody:

a/ Księgowanie składek na ubezpieczenie społeczne w koszty firmy - poniższe okienko powinno pozostać odznaczone:
Jak księgować składki ZUS w programie?

b/ Odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne bezpośrednio od dochodów - należy zaznaczyć poniższą opcję:
Jak księgować składki ZUS w programie?

Włączenie tej opcji powoduje brak możliwości zaksięgowania zdefiniowanych składek ZUS do księgi przychodów i rozchodów z poziomu okna Podatki -> Składki ZUS..., oraz pojawienie się dodatkowej kolumny "Suma składek na ubezpieczenie społeczne" w oknie Podatki -> Podatek dochodowy... oraz pozycji o tej samej nazwie w oknie wyliczania podatku za dany miesiąc lub kwartał.


3. Księgowanie składek za poszczególne miesiące

Aby dodać w programie płacone co miesiąc składki należy kliknąć zakładkę Podatki -> Składki ZUS -> Dodaj i w wyświetlonym okienku zaznaczyć przy każdej składce okienko "zapłacony", a na końcu "Dodaj":

Jak księgować składki ZUS w programie?

Po zamknięciu okienka należy kliknąć przycisk Zaksięguj, aby składki zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu firmy (jeśli w Konfiguracji programu została zaznaczona opcja "Składki na ubezpieczenie społeczne odliczane bezpośrednio od dochodu", do KPiR zostanie zaksięgowana wyłącznie składka na Fundusz pracy).