Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Księga

Pytanie: Jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: W pierwszej kolejności należy wprowadzić właściwe ustawienia w Konfiguracji programu:
- data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej znajdująca się w zakładce Dane firmy musi być wcześniejsza niż miesiąc/kwartał, za który wyliczana jest zaliczka,
- w zakładce Księga i podatek dochodowy powinien być wybrany rodzaj płaconego podatku dochodowego (liniowy 19% lub progresywny 12% i 32%) oraz parametry dotyczące uwzględniania kwoty wolnej od podatku
- w zakładce ZUS należy zaznaczyć wszystkie opłacane składki ZUS.

Wyliczenia podatku dokonuje się dodając nowy wpis za dany miesiąc lub kwartał w oknie Podatki - Podatek dochodowy. Wartość zaliczki podpowiadana jest w polu "Kwota zaliczki [zł]". Aby zaliczka była prawidłowo wyliczona, należy najpierw zaewidencjonować zapłacone składki ZUS, a także wszystkie zaliczki na podatek zapłacone w poprzednich miesiącach i zaznaczyć przy każdej opcję "zapłacono" (nawet jeśli zaliczka w danym miesiącu wynosiła 0,00zł).