Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Księga

Pytanie: Jakich dokumentów dotyczy oznaczenie WEW?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Zgodnie z wyjaśnieniem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Finansów oznaczenie WEW dotyczy m.in. czynności, które nie są udokumentowane oryginalnymi dokumentami zakupu lub sprzedaży (fakturami). Oznaczenie WEW należy stosować m.in. w przypadku:
- nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste,
- korekty rocznej podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego,
- sprzedaży zwolnionej, dla której nie wystawiono faktury,
- sprzedaży bezrachunkowej (sprzedaży na rzecz osób fizycznych zwolnionej z obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej).

Oznaczenie WEW nie dotyczy transakcji importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca. Tego typu transakcje należy wykazać na podstawie dokumentu zakupu, jeżeli taki dokument został wystawiony.