Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Księga

Pytanie: Czy należy wysłać plik JPK_V7M lub JPK_V7K za okres, w którym nie ma żadnych wpisów?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Jeżeli podatnik w danym okresie nie dokonał żadnej transakcji jest zobowiązany do złożenia tzw. „zerowego” pliku JPK, w którym wypełnione są tylko pola Nagłówka (tzn. dane dot. podatnika, urzędu skarbowego oraz formularza), wpisana jest wartość „0” w polach P_38 oraz P_51, a także zerowe wartości w polach kontrolnych. Program Księga automatycznie utworzy taki zerowy plik JPK.

Jeżeli podatnik zawiesił działalność gospodarczą i nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania pliku JPK_V7M (JPK_V7K) za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy (art. 99 ust. 7a ustawy o VAT).

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych nie dotyczy jednak przypadków wymienionych w art. 99 ust. 7b ustawy o VAT:
- podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
- podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem;
- okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;
- okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.