Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Księga

Pytanie: Czy w programie można wpisać oznaczenia dokumentów zakupu?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Tak. W oknie dodawania lub edycji dokumentów do rejestru VAT zakupów w sekcji Opcje dodatkowe została dodana pozycja Oznaczenie dowodu nabycia z rozwijaną listą zawierającą oznaczenia dokumentów zakupu:
MK - faktura wystawiona przez podatnika rozliczającego się metodą kasową,
VAT-RR - faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy,
WEW - dokument wewnętrzny:

Czy w programie można wpisać oznaczenia dokumentów zakupu?

Czy w programie można wpisać oznaczenia dokumentów zakupu?

Poniżej znajduje się opcja Mechanizm podzielonej płatności - zaznaczenie tej opcji powoduje dodanie oznaczenia MPP do faktury zakupu:

Czy w programie można wpisać oznaczenia dokumentów zakupu?
Oznaczenie MPP należy stosować wyłącznie dla transakcji podlegających obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności.


Wskazane tu oznaczenia przenoszone są następnie do raportów JPK_V7M lub JPK_V7K.