Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Księga

Pytanie: Co to jest plik JPK_VAT z deklaracją i od kiedy obowiązuje?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź:
Plik JPK_VAT z deklaracją jest raportem składanym przez wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT od 1 października 2020 r. Plik należy wysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej.

Obowiązują dwa warianty nowego pliku:
JPK_V7M – składany przez podatników rozliczających się miesięczne
JPK_V7K – składany przez podatników rozliczających się kwartalnie.

Nowy plik JPK_V7 zawiera dwie części:
- ewidencję VAT (zakupów i sprzedaży za dany okres) - ta część odpowiada dotychczasowemu plikowi JPK_VAT,
- deklarację VAT (rozliczenia VAT dokonywane obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K).

Od tej pory nie należy już wysyłać dotychczas obowiązujących deklaracji VAT, ani plików JPK_VAT, a jedynie plik JPK_V7M lub JPK_V7K.

Nowy JPK_VAT z deklaracją można podpisać tymi samymi metodami, co obecnie obowiązujący plik JPK_VAT:
- podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
- profilem zaufanym,
- danymi autoryzującymi.

Każda z wymienionych metod podpisu dostępna jest w programie Księga.

Potwierdzeniem złożenia poprawnego JPK_V7 jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

W związku z wprowadzeniem pliku JPK_VAT z deklaracją od 1 października 2020 r. nie będzie już możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K (nie dotyczy to korekt deklaracji VAT za wcześniejsze okresy).