Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Księga

Pytanie: Jak zaznaczyć w programie zwolnienie ze składek ZUS w związku z pandemią koronawirusa?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: Sposób postępowania w tej sytuacji jest zależny od ustawień konfiguracyjnych dot. składek ZUS w oknie Konfiguracja - ZUS:

Jeśli w oknie Konfiguracja programu - ZUS jest zaznaczona opcja "Płatnik opłaca minimalne wymagane ustawowo składki ZUS" (a w ramach tego również jedna z opcji: "Płatnik jako nowa firma korzysta z preferencyjnych składek ZUS" lub "Płatnik opłaca mały ZUS plus"), to wystarczy zaznaczyć "Stosuj zwolnienie ze składek ZUS w związku z pandemią koronawirusa", a składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne nie będą odliczane od podatku przez kolejne 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj), nawet jeśli zostaną dodane w oknie Podatki - Składki ZUS. W przypadku użycia tej opcji ("Stosuj zwolnienie ze składek ZUS w związku z pandemią koronawirusa") nie należy jej wyłączać, gdy miną te 3 miesiące, gdyż opcja "Płatnik opłaca minimalne wymagane ustawowo składki ZUS" spowoduje, że te składki zostaną uwzględnione automatycznie po wyłączeniu opcji.

Jeśli w oknie Konfiguracja programu - ZUS jest wyłączona opcja "Płatnik opłaca minimalne wymagane ustawowo składki ZUS", program nie uwzględni opcji "Stosuj zwolnienie ze składek ZUS w związku z pandemią koronawirusa". W tym przypadku należy pominąć składki za te trzy miesiące w oknie Podatki - Składki ZUS (lub wpisać składki z zerowymi kwotami).