Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Księga

Pytanie: W jaki sposób dodać remanent?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: Remanent początkowy można dodać w programie Księga wyłącznie w styczniu (lub pierwszym kwartale), natomiast remanent końcowy wyłącznie w grudniu (lub czwartym kwartale).

W celu dodania remanentu należy w oknie Księga w odpowiednim miesiącu/kwartale kliknąć przycisk Dodaj na pasku narzędzi, a następnie w okienku dialogowym zaznaczyć pozycję Remanent:

W jaki sposób dodać remanent?

Jeśli istnieje potrzeba dodania remanentu początkowego w innym miesiącu (kwartale), należy dodać remanent w styczniu, a następnie zmienić jego datę. W przypadku konieczności wpisania remanentu końcowego w innym miesiącu niż grudzień, należy postąpić analogicznie, czyli dodać remanent w grudniu, a następnie zmienić jego datę.

Program pozwala również na wpisanie remanentu śródrocznego (lub remanentu na koniec każdego miesiąca/kwartału). Taki remanent należy dodać w grudniu (tak samo jak remanent końcowy), a następnie zmienić jego datę. Różnica między wartością remanentu początkowego i śródrocznego zostanie automatycznie uwzględniona przez program w oknie wyliczania zaliczki na podatek dochodowy i pomniejszy lub powiększy kwotę zaliczki za dany okres.