Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Księga

Pytanie: Jak dokonać korekty odliczenia podatku VAT w związku z fakturą zakupową niezapłaconą w terminie 90 dni?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Zgodnie z art. 89b ust. 1 i 4 ustawy o VAT w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym minął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Oznacza to konieczność skorygowania w pliku JPK_V7 wartości odliczanego podatku (w polach P_46 i K_46). W tym celu w programie Księga należy wykonać kolejne kroki:

W oknie Rejestru VAT zakupów należy zaznaczyć niezapłaconą fakturę, kliknąć Dane i wybrać opcję "Wyksięguj z powodu nieuregulowania należności w terminie" (lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym dokumencie i wybrać tę opcję z podręcznego menu):

Jak dokonać korekty odliczenia podatku VAT w związku z fakturą zakupową niezapłaconą w terminie 90 dni?

a następnie podać datę wyksięgowania dokumentu:

Jak dokonać korekty odliczenia podatku VAT w związku z fakturą zakupową niezapłaconą w terminie 90 dni?

Użycie tej opcji spowoduje pojawienie się w Rejestrze VAT zakupów tej faktury z ujemną kwotą oraz ujemnej kwoty podatku naliczonego w polu P_46 części deklaracyjnej oraz K_46 części ewidencyjnej pliku JPK_V7 (lub też w polu 49 deklaracji VAT-7, VAT-7K i pliku JPK_VAT) w miesiącu lub kwartale, w którym dokument został wyksięgowany.Jeśli należność za tę fakturę zostanie uregulowana, można ponownie zaksięgować ten dokument w Rejestrze VAT w miesiącu uregulowania należności i odliczyć ponownie kwotę podatku z opłaconej faktury. W tym celu należy zaznaczyć wcześniej wyksięgowany dokument, kliknąć Dane i wybrać opcję "Zaksięguj dokument ponownie" (lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym dokumencie i wybrać tę opcję z podręcznego menu):

Jak dokonać korekty odliczenia podatku VAT w związku z fakturą zakupową niezapłaconą w terminie 90 dni?

a następnie podać datę ponownego zaksięgowania dokumentu (zostanie ponownie zaksięgowany z dodatnimi kwotami):

Jak dokonać korekty odliczenia podatku VAT w związku z fakturą zakupową niezapłaconą w terminie 90 dni?

W wyniku tego kwota podatku naliczonego zostanie wykazana w polu P_47 części deklaracyjnej oraz K_47 części ewidencyjnej pliku JPK_V7.