Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Księga

Pytanie: Czy w programie można ręcznie edytować pliki JPK_VAT?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Tak, jest taka możliwość w programie. W celu edycji pliku JPK należy wybrać Dane -> Utwórz Jednolity Plik Kontrolny -> JPK_VAT i w okienku tworzenia pliku JPK wybrać opcję "Podgląd danych":

Czy w programie można ręcznie edytować pliki JPK_VAT?


Następnie wybrać pozycję, która ma być zmieniona i kliknąć na niej dwukrotnie myszką lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "Zmień":

Czy w programie można ręcznie edytować pliki JPK_VAT?


W okienku edycji pliku JPK_VAT należy wybrać z rozwijanej listy kolumnę, która ma być edytowana:

Czy w programie można ręcznie edytować pliki JPK_VAT?

A następnie wpisać właściwą wartość w polu "Wartość" i zatwierdzić przyciskiem "Zapisz":

Czy w programie można ręcznie edytować pliki JPK_VAT?


Jeśli wprowadzone modyfikacje powodują zmianę sumy podatku należnego lub naliczonego, należy poprawić sumę podatku klikając prawym przyciskiem myszy na pozycji PodatekNalezny lub PodatekNaliczony i wybrać opcję "Zmień":

Czy w programie można ręcznie edytować pliki JPK_VAT?

Następnie wpisać nową sumę w polu "Wartość" i zatwierdzić przyciskiem "Zapisz":

Czy w programie można ręcznie edytować pliki JPK_VAT?