Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Księga

Pytanie: Jakie rodzaje deklaracji podatkowych można wysłać z programu?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź:
W programie Księga można utworzyć i wysłać deklaracje roczne zależne od wskazanego wcześniej w Konfiguracji programu rodzaju podatku dochodowego:
- PIT-36 – dostępny dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej,
- PIT-36L – dostępny dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym.

Deklaracja wypełnia się automatycznie danymi z programu po kliknięciu przycisku Podatki - Rozliczenie roczne i wyborze roku podatkowego.
Szczegółowa instrukcja tworzenia i wysyłki deklaracji rocznych dostępna jest tutaj


W zakresie podatku VAT program Księga generuje następujące rodzaje deklaracji:

- deklaracja VAT-UE składana przez przedsiębiorców dokonujących niżej wymienionych transakcji unijnych:
- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT),
- wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług (WŚU).

- deklaracja VIU-D - składana przez podatników zarejestrowanych do procedury VAT OSS za okresy kwartalne do 20 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

- deklaracja VAT-8 - składana przez podatników zwolnionych z VAT, lecz zarejestrowanych do VAT-UE do 25 dnia miesiąca po miesiącu, w którym miało miejsce WNT.

Dodatkowo możliwe jest wysłanie korekt nieobowiązujących już deklaracji VAT za okresy, w których obowiązywały. Są to korekty deklaracji:
- VAT-7 i VAT-7K
- VAT-27

Wszystkie wymienione deklaracji VAT są dostępne w oknie Podatki - Podatek VAT