Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Kadry i Płace

Pytanie: Jak utworzyć i wysłać PIT-11 za 2023 rok?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: Wszystkie deklaracje podatkowe, w tym formularz PIT-11, są dostępne w oknie Listy płac. Aby wygenerować PIT-11 za 2023 rok, należy wybrać miesiąc grudzień 2023 w oknie Listy płac (lub wcześniejszy miesiąc, jeśli pracownik nie był już zatrudniony w grudniu), zaznaczyć pracownika i kliknąć przycisk PIT na pasku narzędzi, a następnie wybrać opcję PIT-11(29):

Jak utworzyć i wysłać PIT-11 za 2023 rok?

W efekcie otworzy się wypełniony formularz PIT-11, który można wysłać do urzędu skarbowego korzystając z ikonki Wyślij do e-deklaracje.

Deklaracje PIT-11 oraz PIT-4R można podpisać jedną z dwóch metod:

- danymi autoryzacyjnymi
- podpisem kwalifikowanym.