Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Kadry i Płace

Pytanie: Jak utworzyć umowę zlecenia?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: W programie można utworzyć dwa rodzaje umów zlecenia:

1) Z ewidencją czasu pracy
Jeśli wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia jest ustalone w stawce godzinowej i jest zależne od liczby przepracowanych godzin, należy przed utworzeniem takiej umowy otworzyć okno Konfiguracja programu - Listy obecności i zaznaczyć opcję "Stosuj umowy zlecenia umożliwiające ewidencję czasu pracy". Jeśli godziny pracy są stałe, można je od razu wpisać w zakładce Harmonogram podczas tworzenia umowy, wówczas tego godziny zostaną przeniesione do okna Listy obecności i tam rozpisane na poszczególne tygodnie. Następnie na podstawie liczby godzin program wyliczy wynagrodzenie w oknie Listy płac (liczba godzin x stawka godzinowa).

2) Bez ewidencji czasu pracy
Jeśli wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia ma być niezależne od czasu pracy, wypłacone w ustalonej z góry kwocie, należy przed utworzeniem takiej umowy otworzyć okno Konfiguracja programu - Listy obecności i wyłączyć opcję "Stosuj umowy zlecenia umożliwiające ewidencję czasu pracy". W przypadku takiej umowy program nie tworzy Harmonogramu oraz Listy obecności dla tej umowy, a na Listę płac jest przenoszona cała kwota wynikająca z umowy.