Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Kadry i Płace

Pytanie: Czy w programie można utworzyć formularze IFT-1 oraz IFT-1R?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: Formularze IFT-1 oraz IFT-1R sporządzane są na rzecz nierezydentów, czyli osób niemających w Polsce miejsca zamieszkania i w związku z tym podlegającym ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w naszym kraju.
Druk IFT-1R jest informacją roczną przesyłana wyłącznie drogą elektroniczną do właściwego urzędu skarbowego w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
Druk IFT-1 jest sporządzany na wniosek nierezydenta i przesyłany zarówno do nierezydenta, jak i do urzędu skarbowego w terminie 14 dni.

W programie Kadry i Płace możliwe jest utworzenie obu tych druków i wysłanie do urzędu skarbowego lub zapisanie ich na dysku komputera.

Formularze IFT-1 oraz IFT-1R tworzone są zawsze dla jednego pracownika, którego należy zaznaczyć w oknie Listy płac, a następnie kliknąć przycisk ePITy i wybrać opcję IFT-1 / ITF-1R:

Czy w programie można utworzyć formularze IFT-1 oraz IFT-1R?

W efekcie otworzy się automatycznie wypełniony formularz, który można wysłać do urzędu skarbowego po kliknięciu przycisku Wyślij do e-deklaracje:

Czy w programie można utworzyć formularze IFT-1 oraz IFT-1R?

Deklaracje IFT-1 oraz IFT-1R można podpisać jedną z dwóch metod:
- danymi autoryzacyjnymi
- podpisem kwalifikowanym.