Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Kadry i Płace

Pytanie: Jak wpisać pracownikowi dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: W wersji 4.207.2020 umożliwiono zdefiniowanie w listach obecności absencji na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu epidemii COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia i są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą).

Aby wskazać ten rodzaj nieobecności pracownikowi, należy w oknie Listy obecności zaznaczyć tego pracownika, kliknąć przycisk Wpisz nieobecności, a następnie wybrać właściwy zakres dat i jako powód nieobecności wskazać na liście "Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19":

Jak wpisać pracownikowi dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19 jest oznaczony symbolem C19 na liście obecności.