Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Kadry i Płace

Pytanie: Jak wpisać w programie nadgodziny?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Nadgodziny powinny być wpisane na liście obecności danego pracownika w odpowiednie pole (z dopłatą 50% lub 100%) oraz dodane do liczby godzin pracy wynikających z umowy. Dla przykładu: w przypadku 2 nadgodzin należy wpisać 10 godzin w tym 2 nadgodziny (czyli 8 godzin etatu + 2 nadgodziny = 10 godzin łącznego czasu pracy):

Jak wpisać w programie nadgodziny?


Na wysokość wynagrodzenia wyliczanego za nadgodziny ma wpływ opcja "Uwzględniaj dodatki do płacy przy nadgodzinach" znajdująca się w oknie Konfiguracja programu - Listy płac. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, podczas wyliczania wynagrodzenia za nadgodziny będą uwzględnione dodatki do płacy podstawowej (np. premia). Jeśli opcja jest wyłączona, nadgodziny będą liczone od płacy podstawowej.

Jak wpisać w programie nadgodziny?