Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Kadry i Płace

Pytanie: Pracownik był zatrudniony na dwóch umowach w tym roku, a do deklaracji PIT-11 wczytują się kwoty tylko z jednej z nich.

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź: Dzieje się tak, kiedy kolejna umowa nie jest dodawana jako "Aneks" i przez to nie jest powiązana z wcześniejszą umową. Możliwe jest jednak połączenie tych umów, aby wynagrodzenie z nich znalazło się łącznie na jednej deklaracji PIT-11.

Aby powiązać dwie umowy jednego pracownika, należy zaznaczyć jedną z nich w oknie "Pracownicy, umowy", kliknąć prawym przyciskiem myszy na tej umowie i wybrać z menu pozycję "Powiąż umowę". Następnie w okienku, które się wyświetli wskazać drugą umowę tego pracownika, kliknąć przycisk "Wybierz" i potwierdzić powiązanie umów.