Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Kadry i Płace

Pytanie: Jak dodać Aneks do Umowy w związku z podniesieniem płacy?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Odpowiedź:
Uwaga! Należy zawsze dodawać aneks do aktualnej umowy lub aneksu, a nie do pierwszej umowy pracownika.

Aby dodać aneks do umowy należy:

1. Zaznaczyć obecną umowę pracownika w oknie Pracownicy, umowy i kliknąć przycisk Aneks na pasku narzędzi (lub z menu pod prawym przyciskiem myszy wybrać pozycję " Utwórz aneks do umowy".
2. Wybrać rodzaj umowy i potwierdzić przyciskiem Wybierz.
3. Uzupełnić/zmienić dane aneksu przełączając się na odpowiednie zakładki znajdujące się po prawej stronie okna edycji umowy ("Pracownik", "Zatrudnienie", "Umowa", itd.). Poniżej zostały opisane najważniejsze elementy:
- W zakładce Pracownik w polu Data umowy wpisać datę utworzenia aneksu (nie datę pierwszej umowy).
- W zakładce Zatrudnienie w polu Data rozpoczęcia pracy wpisać datę rozpoczęcia pracy na nowych warunkach określonych w tym aneksie (czyli z wyższym wynagrodzeniem).
- W zakładce Zatrudnienie w polu Płaca podstawowa brutto wpisać nową wysokość wynagrodzenia pracownika.
4. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy zapisać aneks.

Jeśli nowy aneks nie pojawia się na liście umów, należy wybrać zakładkę Widok -> Pokazuj daty zatrudnienia i tu wybrać aktualny rok.

Jak dodać Aneks do Umowy w związku z podniesieniem płacy?