Strona główna » Najczęściej zadawane pytania (FAQ) » Pakiet Przedsiębiorcy - Kadry i Płace

Pytanie: Jak wystawić Aneks do Umowy w związku z podniesieniem płacy?

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

Odpowiedź: Aby dodać aneks do umowy należy:

1. Zaznaczyć obecną umowę pracownika w oknie Pracownicy, umowy i kliknąć przycisk Aneks na pasku narzędzi (lub z menu pod prawym przyciskiem myszy wybrać pozycję " Utwórz aneks do umowy".
2. Wybrać rodzaj umowy i potwierdzić przyciskiem Wybierz.
3. Uzupełnić/zmienić dane aneksu przełączając się na odpowiednie zakładki znajdujące się po prawej stronie okna edycji umowy ("Pracownik", "Zatrudnienie", "Umowa", itd.). Poniżej zostały opisane najważniejsze elementy:
- W zakładce Pracownik w polu Data umowy wpisać datę utworzenia aneksu (nie datę pierwszej umowy).
- W zakładce Zatrudnienie w polu Data rozpoczęcia pracy wpisać datę rozpoczęcia pracy na nowych warunkach określonych w tym aneksie (czyli z wyższym wynagrodzeniem).
- W zakładce Zatrudnienie w polu Płaca podstawowa brutto wpisać nową wysokość wynagrodzenia pracownika.
4. Zapisać umowę.

Jeśli nowa umowa nie pojawia się na liście umów, należy wybrać zakładkę Widok -> Pokazuj daty zatrudnienia i tu wybrać aktualny rok.

Jak wystawić Aneks do Umowy w związku z podniesieniem płacy?